Esihenkilöt

ESIHENKILÖVALMENNUS – kohti hyvinvoivaa työyhteisöä

 

Äärettömän esihenkilökoulutukset ja -valmennukset tarjoavat mahdollisuuden vertaiskokemiseen ja jakamiseen rakentavassa ilmapiirissä ammattilaisen johdolla. Niissä opitaan hyvinvoivan työyhteisön johtamiseen tarvittavia asioita teoriassa ja käytännössä. Koulutuksien ja valmennuksien opit on helppo siirtää käyttöön heti ja mukana on myös työnohjauksellinen (esihenkilön omaa jaksamista tukeva) ote. Kaikki koulutukset ja
valmennukset voidaan toteuttaa myös etäyhteyden avulla.

RATKAISUKESKEINEN, VALMENTAVA JA TYÖNOHJAUKSELLINEN
ESIHENKILÖVALMENNUS

Vähintään 4 x 90 min. ryhmävalmennus saman työpaikan tai laajemman työyhteisön esihenkilöille.

Valmennuksen teemoja ovat mm. oma hyvinvointi ja jaksaminen, kiireen tunne, resilienssi ja stressin hallinta, vuorovaikutus, läsnäolo ja yhteyden rakentaminen sekä tiimityö. Kurssin tarkempi sisältö rakennetaan tilaajan tarpeita kuunnellen.

KOHTI PAREMPAA ESIHENKILÖTYÖTÄ

Tiivis 4 x 90 min. koulutussarja hyvinvoivan työyhteisön johtamiseen. Mukana voi olla esihenkilöitä eri työyhteisöistä. Aiheet:

  • Miten annan ja vastaanotan palautetta rakentavasti?
  • Erilaiset persoonallisuustyypit ja johtaminen
  • Motivoiminen ja johtaminen
  • Haastavat vuorovaikutustilanteet ja yhteyden luominen
TIIMIVALMENNUS

Voidaan toteuttaa yksittäisiä kertoja tai pidempi sarja. Yhden valmennuksen kesto on 90 min. Tiimin ja esihenkilön yhteinen ryhmäcoachaus. Valmennuksessa tarkastellaan tiimin tavoitteita ja toimintatapoja, tehdään näkyväksi tiimin voimavaroja, taitoja ja tietoja ja suunnataan eteenpäin.

RYHMÄTYÖNOHJAUS

Työnohjaus on prosessi joka toteutuu useamman tapaamiskerran aikana esihenkilön ja työyhteisön kanssa pienemmissä ryhmissä. Yhden kerran kesto on 90 min. Työnohjauksessa keskustellaan avoimesti ja luottamuksellisesti työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista ja etsitään ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi ja ammatillisen oppimisen edistämiseksi. Työnohjauksessa voidaan käsitellä työyhteisön haasteita, ristiriitoja ja vuorovaikutuksen ongelmia.

YKSILÖCOACHAUS ESIHENKILÖLLE

Yksilöcoachaus kestää 60 min. Coachauksessa esihenkilö voi pallotella, peilata ja keskustella työhön ja johtamiseen liittyviä asioita yhdessä ammattilaisen kanssa. Coachauksessa etsitään uusia näkökulmia ja ratkaisuja esihenkilön työhön sekä tehdään näkyväksi esihenkilön taitoja ja voimavaroja.

 

Huom! Lue lisää esihenkilöiden verkkovalmennuksesta: Vahva, voimakas ja hyvinvoiva esihenkilö-verkkovalmennus!