Esimiehet

ESIMIESVALMENNUS – kohti hyvinvoivaa työyhteisöä

 

Äärettömän esimieskoulutukset ja -valmennukset tarjoavat mahdollisuuden vertaiskokemiseen ja jakamiseen rakentavassa ilmapiirissä ammattilaisen johdolla. Niissä opitaan hyvinvoivan työyhteisön johtamiseen tarvittavia asioita teoriassa ja käytännössä. Koulutuksien ja valmennuksien opit on helppo siirtää käyttöön heti ja mukana on myös työnohjauksellinen (esimiehen omaa jaksamista tukeva) ote. Kaikki koulutukset ja
valmennukset voidaan toteuttaa myös etäyhteyden avulla.

RATKAISUKESKEINEN, VALMENTAVA JA TYÖNOHJAUKSELLINEN
ESIMIESVALMENNUS

Vähintään 4 x 90 min. ryhmävalmennus saman työpaikan tai laajemman työyhteisön esimiehille.

Valmennuksen teemoja ovat mm. oma hyvinvointi ja jaksaminen, kiireen tunne, resilienssi ja stressin hallinta, vuorovaikutus, läsnäolo ja yhteyden rakentaminen sekä tiimityö. Kurssin tarkempi sisältö rakennetaan tilaajan tarpeita kuunnellen.

KOHTI PAREMPAA ESIMIESTYÖTÄ

Tiivis 4 x 90 min. koulutussarja hyvinvoivan työyhteisön johtamiseen. Mukana voi olla esimiehiä eri työyhteisöistä. Aiheet:

  • Miten annan ja vastaanotan palautetta rakentavasti?
  • Erilaiset persoonallisuustyypit ja johtaminen
  • Motivoiminen ja johtaminen
  • Haastavat vuorovaikutustilanteet ja yhteyden luominen
TIIMIVALMENNUS

Voidaan toteuttaa yksittäisiä kertoja tai pidempi sarja. Yhden valmennuksen kesto on 90 min. Tiimin ja esimiehen yhteinen ryhmäcoachaus. Valmennuksessa tarkastellaan tiimin tavoitteita ja toimintatapoja, tehdään näkyväksi tiimin voimavaroja, taitoja ja tietoja ja suunnataan eteenpäin.

RYHMÄTYÖNOHJAUS

Työnohjaus on prosessi joka toteutuu useamman tapaamiskerran aikana esimiehen ja työyhteisön kanssa pienemmissä ryhmissä. Yhden kerran kesto on 90 min. Työnohjauksessa keskustellaan avoimesti ja luottamuksellisesti työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista ja etsitään ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi ja ammatillisen oppimisen edistämiseksi. Työnohjauksessa voidaan käsitellä työyhteisön haasteita, ristiriitoja ja vuorovaikutuksen ongelmia.

YKSILÖCOACHAUS ESIMIEHELLE

Yksilöcoachaus kestää 60 min. Coachauksessa esimies voi pallotella, peilata ja keskustella työhön ja johtamiseen liittyviä asioita yhdessä ammattilaisen kanssa. Coachauksessa etsitään uusia näkökulmia ja ratkaisuja esimiehen työhön sekä tehdään näkyväksi esimiehen taitoja ja voimavaroja.

 

Huom! Verkkovalmennus esimiehille käynnistyy pian!

Lue lisää: Vahva, voimakas ja hyvinvoiva esimies-verkkovalmennus!