Coachaukset

MITÄ COACHAUS ON?

 

Coachaus lähtee liikkeelle asiakkaan voimavaroista, tiedoista ja taidoista. Työskentely fokusoidaan niihin mahdollisuuksiin, joita on jo olemassa ja joita ei ehkä vielä ole löydetty tai huomattu.

Työskentely alkaa asiakkaan tarpeista ja toiveista. Coach kulkee rinnalla, kuuntelee, on läsnä, kohtaa ja sparraa asiakasta eteenpäin. Hän on valmentaja, joka antaa coachattavan itse löytää omat keinot ja voimavarat tilanteensa ratkaisemiseen. Coach toimii peilinä ja harjoitusvastustajana ja coachausta voidaan toteuttaa yksilölle tai ryhmälle, livenä tai etäyhteyksien kautta.

Äärettömän coachilla Anu Ojanperällä on käytettävissään monipuolinen valikoima erilaisia NLP:n menetelmiä, joiden avulla prosessia voidaan elävöittää ja rikastaa sekä vahvistaa kehon ja mielen yhteyttä. Monesti asiakkaat kokevat coachauksen aikana tehtyjen harjoitusten avaavan sellaisia asioita, joihin ei muuten ehkä olisi päästy käsiksi. Anulla on myös työnohjaajan koulutus, jolloin työelämään liittyviin coachauksiin voidaan liittää työnohjauksellisia menetelmiä.

Coachattavat aiheet ja teemat voivat olla osa mitä tahansa ihmisen elämään liittyvää kokonaisuutta. Coachatessa voidaan työskennellä ammatillisten asioiden parissa tai miettiä ratkaisuja ja uusia näkökulmia yksityiselämän monimuotoisuuteen. Coachaus on prosessi ja se päättyy usein siihen, kun asiakas huomaa coachin tulleen tarpeettomaksi.

Coachausaika on mahdollista sopia asiakkaan niin halutessa aikaiseen aamuun tai myöhäisempään iltaankin. Tämä onnistuu kätevästi etäyhteyksien avulla. Mietipä miten kiva olisi käydä coachaava keskustelu vaikka ennen haastavaa palaveria tai heti vaikean tilanteen jälkeen?

Coachaus taipuu helposti tähän päivään ja alati muuttuviin ja vaikeasti ennakoitaviin tilanteisiin. Ole yhteydessä! Vahva suositus tueksi tähän hetkeen ja maailmantilanteeseen!