Työnohjaus ja coachaus

Avointa ja luottamuksellista keskustelua

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Se on ennenkaikkea mukavaa yhteistä olemista ja vertaiskokemista.

Coachaus lähtee liikkeelle asiakkaan voimavaroista, tiedoista ja taidoista. Työskentely fokusoidaan niihin mahdollisuuksiin, joita on jo olemassa ja joita ei ehkä vielä ole löydetty tai huomattu.

Työskentely alkaa asiakkaan tarpeista ja toiveista. Coach kulkee rinnalla, kuuntelee, on läsnä, kohtaa ja sparraa asiakasta eteenpäin. Hän on valmentaja, joka antaa coachattavan itse löytää omat keinot ja voimavarat tilanteensa ratkaisemiseen. Coach toimii peilinä ja harjoitusvastustajana ja coachausta voidaan toteuttaa yksilölle tai ryhmälle, livenä tai etäyhteyksien kautta.

Ota yhteyttä!

Palvelut räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä sinulle ja tiimillesi sopiva kokonaisuus.

Äärettömän työnohjaukset

Voidaan toteuttaa myös etäyhteyden kautta.

Yksilö­työnohjaus

Työnohjaus toteutuu työnohjaajan ja ohjattavan kahdenkeskisissä tapaamisissa luottamuksellisessa vuorovaikutuksessa. Yksilötyönohjaus vahvistaa omaa ammatillista identiteettiä ja siellä voidaan käydä läpi omaan työhön ja työrooliin liittyviä kokemuksia ja tunteita. Se tukee ongelmanratkaisu-, vuorovaikutus- ja päätöksentekotaitoja ja lisää itsetuntemusta. Täällä voi käydä lataamassa itselleen työhyvinvointia ja pohtia uusia näkökulmia.

Ryhmä­työnohjaus

Työnohjaus tapahtuu saman ammattiryhmän tai toimialan tai tiimin työntekijöiden kesken. Ryhmä voi muodostua myös osasta työyhteisöä ja ryhmän jäsenet voivat tulla myös eri työpaikoista. Työskentely on vuorovaikutteista ja vertaiskokevaa. Yhdessä työnohjaajan kanssa kehitetään vuorovaikutus-, esihenkilö- ja alaistaitoja ja ennenkaikkea kirkastetaan työn perustehtävää! Ryhmätyönohjauksessa voidaan purkaa myös työssä kohdattuja haastavia ja raskaita tilanteita. Ryhmätyönohjaus voimaannuttaa, koska yhdessä olemme enemmän!

Yhteisö­työnohjaus

Tässä työnohjausmuodossa mukana on koko työyhteisö (riippuen työyhteisön koosta), tai osa siitä. Työnohjaaja tukee työyhteisöä perustehtävän kirkastamisessa ja yhteisen päämäärän löytämisessä. Käsittelyssä voi olla esim. arjen työn sujuminen, vuorovaikutus, työn haasteet tai ristiriidat, päätöksenteko, työhyvinvointi, muutostilanteet ja toiminnan kehittäminen. Yhteisötyönohjaus lisää työhyvinvointia ja työn iloa! Se auttaa kirkastamaan yhteisiä tavoitteita ja toimintatapoja!

Yritysten työnohjaus

Työnohjauksen tavoitteena on tukea yrityksen strategiaa ja liiketaloudellista kehittymistä työntekijöiden hyvinvoinnin tukemisen kautta. Sen tavoitteena on ennenkaikkea auttaa osallistujia olemaan yhteydessä maksimipotentiaaliinsa hyvinvoivana ja uupumatta!
Yritystyönohjaus tuo yrityksille myönteistä imagoarvoa ja se voi olla myös motivoimassa uusia työntekijöitä hakeutumaan yritykseen töihin. Voidaan toteuttaa yksilö-, ryhmä- tai yhteisötyönohjauksena. 

Äärettömän coaching

Äärettömän coachauksissa käytetään monipuolisesti erilaisia NLP:n menetelmiä, joiden avulla prosessia voidaan elävöittää ja rikastaa sekä vahvistaa kehon ja mielen yhteyttä. 

Coachattavat aiheet ja teemat voivat olla osa mitä tahansa ihmisen elämään liittyvää kokonaisuutta. Coachatessa voidaan työskennellä ammatillisten asioiden parissa tai miettiä ratkaisuja ja uusia näkökulmia yksityiselämän monimuotoisuuteen. Coachaus on prosessi ja se päättyy usein siihen, kun asiakas huomaa coachin tulleen tarpeettomaksi.

Coachausaika on mahdollista sopia asiakkaan niin halutessa aikaiseen aamuun tai myöhäisempään iltaankin. Tämä onnistuu kätevästi etäyhteyksien avulla. 

 

Ota yhteyttä!

Palvelut räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä sinulle ja tiimillesi sopiva kokonaisuus.

Hintaesimerkki 1

Ryhmätyönohjaus

  • Ryhmässä on kahdeksan osallistujaa samasta työpaikasta.
  • Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa.

Hintaesimerkki 2

Esihenkilöiden ryhmätyönohjaus

  • Ryhmässä on esihenkilöitä samasta kunnasta.
  • Ryhmäläiset tekevät samansisältöistä esihenkilötyötä eri yksiköissä.
  • Ryhmä kokoontuu viiden viikon välein.

Hintaesimerkki 3

Yksilötyönohjaus ja yksilöcoaching

  • Työnohjauksessa tai coachauksessa käsitellään asiakkaan esille nostamia teemoja ja ilmiöitä yhdessä ohjaajan kanssa.
  • Voidaan toteuttaa myös etänä.