Luennot

LUENNOT

 

Entäs jos huomaisitkin tempautuvasi mukaan luennon teemaan niin, että ajan kulumista ei edes huomaa? Tai jos jäisit pohtimaan luennolla käsiteltyjä teemoja vielä seuraavanakin päivänä. Näin käy helposti Äärettömän luennolla, koska ne eivät jätä osallistujaa kylmäksi!

Luennoitsija Anun rohkea ja lempeän herättelevä tyyli saa ajatukset ja tunteet liikkeelle. Omakohtaiset ja elämänmakuiset esimerkit tuovat asiat lähelle jokaisen elämää sopivasti teorialla pohjustettuna. Kaikilla luennoilla on mukana toiminnallisuutta ja tilaa on myös keskustelulle. Luentojen kesto on 1-2 tuntia.

Äärettömän luennot sopivat hyvin kaikkialle missä ihmisiä on koolla sekä yritysten, yhteisöjen, julkishallinnon, seurojen, oppilaitosten ja koulujen tilaisuuksiin. Niitä voidaan käyttää koulutustapahtumissa, hyvinvointikoulutuksissa, työyhteisöjen tilaisuuksissa, työvuoden aloittamis- ja lopettamistapahtumissa ja hengen nostatuksessa.

Luennot voidaan rakentaa tilaajan tarpeita kuunnellen juuri heille tällä hetkellä tärkeistä teemoista. Äärettömällä on myös valmiita luentoja mm. seuraavista aiheista:

VUOROVAIKUTUS

Miksi vuorovaikutus sujuu jonkun kanssa helposti, kun taas toisen kanssa yhteistä säveltä ei löydy millään? Tällä luennolla kerron mistä se johtuu ja mitä vuorovaikutuksen parantamiseksi voi tehdä. Lisäksi puhutaan vuorovaikutukseen vaikuttavista tekijöistä ja opitaan yksinkertaisia asioita, joita voi käyttää apunaan haastavissakin vuorovaikutustilanteissa. Sinne missä ihmiset kohtaavat toisiaan!

ANNA JA OTA VASTAAN PALAUTETTA RAKENTAVASTI

Tämän luennon jälkeen hieman haastavatkin tilanteet muuttuvat vain mielenkiintoisiksi tilanteiksi. Luennolla opitaan rakentava tapa antaa palautetta ja ottaa sitä vastaan. Sitä harjoitellaan. Tämä luento on todellinen työkalu arjessa ja työelämässä!

PERSOONALLISUUSTYYPIT

Luennolla puhutaan erilaisista persoonallisuustyypeistä Peili-teorian mukaan. Luennon aikana jokainen löytää oman persoonallisuustyyppinsä, pääsee keskustelemaan muiden samanlaisten kanssa ja oppii jotain omasta ja muiden persoonallisuustyyppien tavasta olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Tämä luento naurattaa, lähentää, lisää ymmärrystä ja nostattaa yhteishenkeä!

VOI HYVIN!

Äärettömän kokonainen kokonaisuus hyvinvoinnista, palautumisesta, kiireestä, stressistä, motivaatiosta, omista rajoista ja omasta jaksamisesta. Luento lisää ymmärrystä siitä, että suurin työ hyvinvoinnissa tehdään oman pään sisällä. Lisäksi luennolla kerrotaan kuinka tämä työ kannattaa tehdä. Vahva suositus kaikille!

RESILIENSSI ELI PSYYKKINEN PALAUTUMISKYKY

Luennolla kerrotaan mistä osatekijöistä psyykkinen palautumiskyky muodostuu, miten hyvää resilienssiä voi pitää yllä ja miksi hyvä psyykkinen palautumiskyky on tänä päivänä keskeisen tärkeä asia. Luennolla opitaan kuinka resilienssiään kannattaa hoitaa. Luento sopii meille kaikille ja erityisesti heille, jotka ovat haastavissa tilanteissa melko usein tai pyrkivät kohti jotain tavoitetta.

DREAM TEAM

Sopivan kokoinen tietopaketti tiimeistä, tiimin kehittymisen vaiheista, erilaisista toimijatyypeistä tiimissä ja tiimityöskentelystä. Vuorovaikutuksellinen luento antaa tilaa keskustelulle. Luento sopii erinomaisesti tukemaan, kohottamaan ja lisäämään ymmärrystä tiimin toimijoiden välillä. Tänne kannattaa ottaa kaikki tiimit mukaan!