Luennot

Luennot TYÖYHTEISÖILLE, YHTEISÖILLE JA TIIMEILLE

Äärettömän luennot sopivat hyvin monenlaisiin tilanteisiin. Niitä voidaan hyödyntää mm. koulutustapahtumissa, hyvinvointikoulutuksissa, työyhteisöjen tilaisuuksissa, työhyvinvointikyselyjen tulosten jatkotyöstämisessä, työvuoden aloittamis- ja lopettamistapahtumissa ja hengen nostatuksessa.

Äärettömän rohkea ja lempeän herättelevä tyyli saa ajatukset ja tunteet liikkeelle. Omakohtaiset ja elämänmakuiset esimerkit tuovat asiat lähelle, sopivasti teorialla pohjustettuna. Kaikilla luennoilla on tilaa on myös keskustelulle. Luentojen kesto on 1-2 tuntia.

Luennot voidaan rakentaa tilaajan tarpeita kuunnellen juuri heille tällä hetkellä tärkeistä teemoista. 

Ota yhteyttä!

Palvelut räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä sinulle ja tiimillesi sopiva kokonaisuus.

Äärettömällä on myös valmiita luentoja mm. seuraavista aiheista:

Vuorovaikutus

Miksi vuorovaikutus sujuu jonkun kanssa helposti, kun taas toisen kanssa yhteistä säveltä ei löydy millään? Tällä luennolla kerrotaan mistä se johtuu ja mitä vuorovaikutuksen parantamiseksi voi tehdä. Lisäksi puhutaan vuorovaikutukseen vaikuttavista tekijöistä ja opitaan yksinkertaisia asioita, joita voi käyttää apunaan haastavissakin vuorovaikutustilanteissa. Sinne missä ihmiset kohtaavat toisiaan!

Anna ja ota vastaan palautetta rakentavasti

Tämän luennon jälkeen hieman haastavatkin tilanteet muuttuvat vain mielenkiintoisiksi tilanteiksi. Luennolla opitaan rakentava tapa antaa palautetta ja ottaa sitä vastaan. Sitä harjoitellaan. Tämä luento on todellinen työkalu arjessa ja työelämässä!n!

Persoonallisuus­tyypit

Luennolla puhutaan erilaisista persoonallisuustyypeistä Peili-teorian mukaan. Luennon aikana jokainen löytää oman persoonallisuustyyppinsä, pääsee keskustelemaan muiden samanlaisten kanssa ja oppii jotain omasta ja muiden persoonallisuustyyppien tavasta olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Tämä luento naurattaa, lähentää, lisää ymmärrystä ja nostattaa yhteishenkeä!

Voi hyvin!

Äärettömän kokonainen kokonaisuus hyvinvoinnista, palautumisesta, kiireestä, stressistä, motivaatiosta, omista rajoista ja omasta jaksamisesta. Luento lisää ymmärrystä siitä, että suurin työ hyvinvoinnissa tehdään oman pään sisällä. Lisäksi luennolla kerrotaan kuinka tämä työ kannattaa tehdä. Vahva suositus kaikille!

Rajaa ja riitä - kesytä kiire!

Yksi Äärettömän suosikkiluennoista! Tämä luento johdattelee kuulijansa itseä säästävän työotteen äärelle. Miten voi olla kaiken keskellä suhteellisen rauhallisena?Luento johdattelee kuulijansa pohtimaan asioita, joihin kannattaa vaikuttaa ja asioita, joihin ei kannata voimavarojaan haaskata. Luento sopii meille kaikille ja erityisesti heille, jotka tuntevat tänä päivänä riittämättömyyden ja voimattomuuden tunteita nopean muutoksen ja tilanteiden ennakoimattomuuden keskellä. 

Dream team

Sopivan kokoinen tietopaketti tiimeistä, tiimin kehittymisen vaiheista, erilaisista toimijatyypeistä tiimissä ja tiimityöskentelystä. Vuorovaikutuksellinen luento antaa tilaa keskustelulle. Luento sopii erinomaisesti tukemaan, kohottamaan ja lisäämään ymmärrystä tiimin toimijoiden välillä. Tänne kannattaa ottaa kaikki tiimit mukaan!

Luento rakennetaan tilaajan valitsemien sisältöjen pohjalta ja siihen voidaan sisällyttää osia valmiista luentokokonaisuuksista.

Hintaesimerkki 1

Luentotallenne kunnan henkilöstölle.

  • Mukaan valikoitui kolme tärkeintä aihealuetta kunnan henkilöstön kehittämishankkeen painopistealueiden mukaisesti.
  • Luentotallenne tehtiin Teamsin välityksellä.
  • Tallenne jäi henkilöstön käyttöön kahden viikon ajaksi.

Hintaesimerkki 2

Luento valtion virkamiehille.

  • Teemat valittiin vastaamaan hyvinvointikyselyssä esille nousseisiin kehittämiskohteisiin.
  • Luento toteutui tilaajan tiloissa ja osa henkilöstöstä osallistui luentoon etäyhteyden avulla.

Hintaesimerkki 3

Hengennostatusluento yrityksen työhyvinvointipäivässä.

  • Tavoitteena oli ravistella uskomuksia ja asenteita ja herätellä ajattelemaan asioita erilaisista näkökulmista.