Koulutukset

KOULUTUKSET TYÖYHTEISÖILLE, YHTEISÖILLE JA TIIMEILLE

 

Koulutukset suunnitellaan vastaamaan tilaajan tarpeita juuri tässä hetkessä.

Koulutuksen kesto voi vaihdella kahdesta kuuteen tuntiin päivässä. Samansisältöinen koulutus voidaan toistaa useammalle ryhmälle vaikka saman päivän aikana.

Koulutuksissa on aina mukana asiaosuus, jota syvennetään keskustelulla, harjoituksilla, kokemuksellisuudella ja yhteisellä jakamisella. Osallistujat saavat mukaansa käytännönläheisiä taitoja ja siksi nämä koulutukset hakevat vaikuttavuudessaan vertaistaan!

Koulutukset sopivat erinomaisesti kaikkialle, missä ihmiset ovat toistensa kanssa tekemisissä ja ne toteutetaan pienemmille ryhmille ja tiimeille (max. 12 henkilöä).

Ääretön tarjoaa koulutusten sisällöiksi seuraavanlaisia aihealueita:

 • Palautuminen
 • Stressi ja sen hoitaminen
 • Kiireen kumoaminen
 • Voimaantuminen
 • Vuorovaikutus
 • Palautteen antaminen ja saaminen
 • Erilaiset persoonallisuustyypit
 • Haastavat vuorovaikutustilanteet
 • Yhteys ja sen luominen ja ylläpitäminen
 • Itsensä johtaminen ja motivaatio
 • Tunteet

Koulutus rakennetaan tilaajan valitsemien sisältöjen pohjalta. Yhteen koulutukseen kannattaa valita enintään neljä aihealuetta.