Koulutukset

KOULUTUKSET TYÖYHTEISÖILLE, YHTEISÖILLE JA TIIMEILLE

Koulutukset suunnitellaan vastaamaan tilaajan tarpeita juuri tässä hetkessä.

Koulutuksen kesto voi vaihdella tunnista kuuteen tuntiin päivässä. Lyhyemmät koulutukset voidaan toistaa useammalle ryhmälle saman päivän aikana.

Koulutuksissa on aina mukana asiaosuus, jota syvennetään keskustelulla, harjoituksilla, kokemuksellisuudella ja yhteisellä jakamisella. Osallistujat saavat mukaansa työkaluja, jotka voi ottaa omassa arjessaan käyttöön heti. Lisäksi koulutukset antavat paljon ajattelemisen aihetta. Näistä syistä Äärettömän koulutukset hakevat vaikuttavuudessaan vertaistaan!

Koulutukset voidaan toteuttaa suuremmallekin osallistujamäärälle.

Ota yhteyttä!

Palvelut räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä sinulle ja tiimillesi sopiva kokonaisuus.

Ääretön tarjoaa koulutusten sisällöiksi mm. seuraavanlaisia aihealueita:

 • Palautuminen
 • Stressi ja sen hoitaminen
 • Kiire
 • Vuorovaikutus yhteisössä
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Erilaiset persoonallisuustyypit
 • Haastavat vuorovaikutustilanteet
 • Yhteys ja sen luominen ja ylläpitäminen
 • Itsensä johtaminen ja motivaatio
 • Tunteet
 • Työelämän monenlaiset ilmiöt
 • Itseä säästävä työote
 • Esihenkilö- ja alaistaidot
 • Työhyvinvointi
 • Hyvinvoiva työyhteisö

Koulutus rakennetaan tilaajan valitsemien sisältöjen pohjalta yhdessä kouluttajan kanssa. Koulutuksiin voidaan sisällyttää harjoitteita ja menetelmiä tilaajan toiveiden mukaisesti.

Hintaesimerkki 1

Koulutus yrityksen henkilöstölle.

 • Mukaan valikoitui neljä tärkeintä aihealuetta ja kaksi menetelmää (haastavat vuorovaikutustilanteet).
 • Koulutus toteutettiin Tampereella yrityksen tiloissa.

 

Hintaesimerkki 2

Koulutus kunnan henkilöstölle.

 • Aiheena oli työhyvinvointi.
 • Aikaa haluttiin jättää paljon keskustelulle ja kokemusten jakamiselle.
 • Koulutus toteutettiin kunnan tiloissa.