Referenssit

Jaana Käyhty
HOAY ry:n hallituksen jäsen
HOAY ry

"Koulutuksesta jäi voimaantunut olo ja paljon ajattelemisen aihetta"


Helsingin opettajien ammattiyhdistys (HOAY ry) järjesti koulutuksen nuorille opettajille. Anu oli puhumassa opettajan työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta. Anun oma kokemus työssä uupumisesta toi koulutukseen inhimillisen lisän. Anun läsnäolo ja rauhallisuus oli käsin kosketeltavaa. Koulutuksesta jäi voimaantunut olo ja paljon ajattelemisen aihetta.


Hanna Veitonmäki
Luokanopettaja
Mankolan koulu - Jyväskylä

"Koulutus jättää monenlaista aihetta pohtia ja tarkastella omia toimintatapoja"


Monipuolisen työhistoriansa, omien kokemustensa, tieteen sekä elävien esimerkkien kautta Anu Ojanperä herättelee pohtimaan työhyvinvoinnin merkitystä ja oman työn ydintä - sitä mikä työssä oikeasti on tärkeää. Anu korostaa vahvasti työntekijän omaa vastuuta työhyvinvoinnistaan. Anun lempeä ote nappaa kuulijansa tärkeiden ja varmasti monelle kovin omakohtaisten asioiden äärelle. Koulutus jättää monenlaista aihetta pohtia ja tarkastella omia toimintatapoja ja rohkaisee armollisuuteen.


Pirjo Laakso-Vartiainen
Päiväkodin johtaja ja Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksen koulutustyöryhmä Oskun jäsen
Mikkelin kaupunki

" Anu puhuu kokemuksen syvällä rintaäänellä "


Anu Ojanperä on ollut luennoimassa Mikkelin varhaiskasvatuksen henkilöstölle työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta. Luento sai pelkästään positiivista palautetta, ainoa huono puoli oli, että luento oli liian lyhyt! Olemme järjestämässä ” yleisön pyynnöstä ” uuden koulutuksen vuoden sisään. Anu puhuu kokemuksen syvällä rinta äänellä ja se tuo luentoon syvällisyyttä ja omaan kokemukseen perustuvaa tietämystä. Luennon sanoma saavuttaa yleisönsä.


Minna Pajala ja Hannele Haapsalo
Päiväkodin johtaja - Pedagoginen johtaja
Tikkakosken päiväkodit

"Anu ottaa koulutuksissa jokaisen huomioon"


Anu on ollut kouluttamassa työyhteisöämme kolme kertaa 2018-2019. Koulutukset ovat painottuneet ammatilliseen vuorovaikutukseen ja oman työn johtamiseen. Henkilökuntamme on antanut pelkästään positiivista palautetta koulutusiltojen sisällöstä. Erityisesti kiitosta on tullut koulutusiltojen toiminnallisuudesta ja materiaalista, jonka on voinut ottaa heti käyttöön.

Anu ottaa koulutuksissa jokaisen huomioon ja luo omalla rauhallisella ja kuuntelevalla tavalla turvallisen ilmapiirin. Anun omakohtaiset esimerkit ovat rohkaisseet myös työntekijöitä puhumaan vaikeistakin asioista. Anun kanssa on ollut erittäin helppoa suunnitella koulutuksien sisältöjä meidän tarpeisiin. Koko työyhteisömme odottaa innolla seuraavaa syksyn tapaamistamme!


Ulla Törmälä
Rehtori
Puuppolan koulu

"Koulutus linkittyi hienosti koulun arkeen"


Anulla on vahva kokemus kouluelämästä ja siksi koulutus linkittyi hienosti koulun arkeen. Koulutus auttoi meitä samalla avartamaan näkemystämme opettajan työstä ja sen erilaisista vuorovaikutussuhteista.

Koulutus tarjosi hetken, jossa meillä oli aikaa ja eväitä tarkastella työtämme hiukan kauempaa, ikään kuin lintuperspektiivistä. Koulutus antoi ajattelemisen aihetta, siitä jäi hyvä mieli ja saimme työkaluja vuorovaikutustilanteissa toimimiseen.


Harri Penttinen
Rehtori
Tikkakosken yhtenäiskoulu

"Anu Ojanperä tunnistaa työyhteisöjen tuntemukset"


Kouluttajana Anu Ojanperä tunnistaa työyhteisöjen tuntemukset arjen työstä. Hän on kouluttajana sisällä työtekijöiden tunnemaailmassa.

Koulutuksien vaikuttavuus perustuu näihin tunteisiin, joita jokainen työyhteisön jäsen käy läpi henkilökohtaisesti ja yhdessä työyhteisön kanssa. Huumori kulkee käsikädessä välillä hyvin haastavienkin teemojen ympärillä keventäen koulutuskokonaisuuksia.


lehtiartikkeli