Työnohjaukset

MITÄ TYÖNOHJAUS ON?

 

Mitä on työnohjaus?

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Se on ennenkaikkea mukavaa yhteistä olemista ja vertaiskokemista.

Mitä hyötyä työnohjauksesta on?

 • Yhteiset tavoitteet selkiytyvät
 • Tehtävät ja roolit jäsentyvät eli työn perustehtävä selkiytyy
 • Työskentely sujuu paremmin
 • Muutoskyky ja oppiminen lisääntyvät
 • Johtaminen ja yhteistyö kehittyvät
 • Jaksaminen lisääntyy
 • Työhyvinvointi paranee
 • Työviihtyvyys ja ryhmähenki paranevat

Mitä työnohjauksessa tapahtuu?

 • Työnohjauksessa keskustellaan avoimesti ja luottamuksellisesti työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista ja kokemuksista
 • Siellä etsitään ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi ja ammattillisen oppimisen edistämiseksi
 • Ryhmän tai yksilön niin halutessa, työnohjauksessa voidaan työskennellä myös toiminnallisesti (musiikki, kirjoittaminen, rentoutuminen, harjoitukset)
 • Jokainen ryhmäläinen saa itse päättää mitä ja miten avoimesti hän työnohjauksessa puhuu asioita
 • Ohjaaja ohjaa työnohjauksien kulkua ja auttaa ryhmäläisiä itse löytämään ratkaisuja ja vaihtoehtoja esille tuleviin kysymyksiin
 • Työnohjaus kestää 1- 1.5 tuntia kerrallaan

Kenelle työnohjaus sopii?

Työnohjaus sopii kaikille, jotka tekevät töitä yksin tai yhdessä muiden kanssa.

Millaisia työnohjauksia Ääretön tarjoaa?

Yksilötyönohjaus

Työnohjaus toteutuu työnohjaajan ja ohjattavan kahdenkeskisissä tapaamisissa luottamuksellisessa vuorovaikutuksessa. Yksilötyönohjaus vahvistaa omaa ammatillista identiteettiä ja siellä voidaan käydä läpi omaan työhön ja työrooliin liittyviä kokemuksia ja tunteita. Se tukee ongelmanratkaisu-, vuorovaikutus- ja päätöksentekotaitoja ja lisää itsetuntemusta. Täällä voi käydä lataamassa itselleen työhyvinvointia ja pohtia uusia näkökulmia.

Ryhmätyönohjaus (max. 8 osallistujaa)

Työnohjaus tapahtuu saman ammattiryhmän tai toimialan tai tiimin työntekijöiden kesken. Ryhmä voi muodostua myös osasta työyhteisöä ja ryhmän jäsenet voivat tulla myös eri työpaikoista. Työskentely on vuorovaikutteista ja vertaiskokevaa. Yhdessä työnohjaajan kanssa kehitetään vuorovaikutus-, esimies- ja alaistaitoja ja ennenkaikkea kirkastetaan työn perustehtävää! Ryhmätyönohjauksessa voidaan purkaa myös työssä kohdattuja haastavia ja raskaita tilanteita. Ryhmätyönohjaus voimaannuttaa, koska yhdessä olemme enemmän!

Yhteisötyönohjaus (max. 8 osallistujaa)

Tässä työnohjausmuodossa mukana on koko työyhteisö (riippuen työyhteisön koosta), tai osa siitä. Työnohjaaja tukee työyhteisöä perustehtävän kirkastamisessa ja yhteisen päämäärän löytämisessä. Käsittelyssä voi olla esim. arjen työn sujuminen, vuorovaikutus, työn haasteet tai ristiriidat, päätöksenteko, työhyvinvointi, muutostilanteet ja toiminnan kehittäminen. Yhteisötyönohjaus lisää työhyvinvointia ja työn iloa! Se auttaa kirkastamaan yhteisiä tavoitteita ja toimintatapoja!

Yritysten työnohjaus

Työnohjauksen tavoitteena on tukea yrityksen strategiaa ja liiketaloudellista kehittymistä työntekijöiden hyvinvoinnin tukemisen kautta. Sen tavoitteena on ennenkaikkea auttaa osallistujia olemaan yhteydessä maksimipotentiaaliinsa hyvinvoivana ja uupumatta!
Yritystyönohjaus tuo yrityksille myönteistä imagoarvoa ja se voi olla myös motivoimassa uusia työntekijöitä hakeutumaan yritykseen töihin. Voidaan toteuttaa yksilö-, ryhmä- tai yhteisötyönohjauksena. Vahva suositus tämän päivän haasteisiin yritysmaailmassa.