Esimies, ymmärrätkö roolisi?

Ei ole olemassa valtaa ilman vastuuta. Valta ja vastuu tasapainottavat toisiaan hyvin. Kun esimies ymmärtää tämän, on työn jälki imartelevaa.

Jos näin ei ole, voivat muutkin huonosti kuin esimies. Hyvinvoivassa työyhteisössä on tarpeellista pohtia riittävän usein: ”Esimies, ymmärrätkö roolisi?”

Olen saanut työskennellä monenlaisissa työyhteisöissä. Kun astun ovesta sisään ja olen ensimmäiset sekunnit osa vierailemaani työyhteisöä, ilmapiirin aistii heti. Vierailun herkullisin hetki on, kun esimies sattuu vapaassa tilanteessa samaan tilaan alaistensa kanssa. Ihmisten katseista, eleistä ja asettumisesta suhteessa toisiinsa voi nähdä paljon! Pidetyn, joka melkein poikkeuksetta tarkoittaa myös taitavan, esimiehen lähimaastossa alaiset ottavat katsekontaktia esimieheensä, hymyilevät ja asettuvat avoimesti suhteessa häneen. Vastakkaisessa tilanteessa katsekontaktia ei haeta, ilmeet ovat pidättyviä ja ruumiinkieli sulkeutunutta ja pahimmillaan ahdistunutta.

Olen tavannut esimiehiä, joilla on aivan loistava kyky ymmärtää lukuja ja strategioita, mutta erittäin heikot taidot johtaa ihmisiä. Jos työtä tehdään ihmisten kanssa ja heidän kauttaan, ei heitä voi johtamisessa ohittaa. Tulos tehdään ihmisten avulla! Monesti olen ihmetellyt, että miten rekrytoinnissa ei ole kiinnitetty huomiota valittavan esimiehen ihmissuhdetaitoihin?

Kuinka paljon työyhteisön hyvinvoinnista voi sitten vierittää esimiehen harteille? Valitettavasti paljon! Ja surullisinta tässä tilanteessa on se, että liian harva esimies ymmärtää omien taitojensa ja hyvinvointinsa vaikutuksen alaisiinsa.

Mistä tässä on kyse?

Kaikkialla missä ihmiset ovat tekemisissä toistensa kanssa asiat valuvat ylhäältä alaspäin (kuten blogini kuvassa) ja ihmiset joutuvat väistämättä osaksi jonkintasoista hierarkiaa. Niinkuin blogini kuvassa, se mitä ylhäällä on, valuu alaspäin alempana olevien päälle. Pahimmassa tilanteessa ovat alimmalla oksalla olijat, joiden kohdalla tilanne kertautuu moninkertaisesti. Ei ole sama millaisessa kunnossa esimiehen työkyky on tai millaiset valmiudet hänellä on numeroiden lisäksi kohdata ihmisiä. Se kaikki näkyy ja tuntuu hänen johtamassaan työyhteisössä tai yksikössä, halusipa hän sitä tai ei. Todistan tätä ilmiötä todeksi työssäni päivittäin.

Myös sillä on merkitystä ketä hyvinvoivan työyhteisön puussa istuu samoilla oksilla. Millaisen tiimin he muodostavat, millaisessa kunnossa nämä yksilöt ovat ja kuinka tämä tiimi voi? Miten esimies johtaa tai on osa työyhteisönsä tiimejä?

Tietenkään jokaisen yksilön vastuuta omasta hyvivoinnistaan työyhteisössä ei voi ohittaa. Hyvinvoivassa työyhteisössä esimies luo hyvät mahdollisuudet tähän huolehtimalla työpaikan rakenteista, ilmapiiristä ja perustehtävästä. Kun nämä asiat toimivat, myönteinen kierre on valmis. On huikeaa seurata työyhteisöä, jossa ylhäältä valuu alaspäin motivointia, luottamusta, innovatiivisuutta ja rakentavaa palautetta!

Esimies, tunnistatko itsesi näistä asioista?

Osaat ainakin yhden rakentavan tavan antaa palautetta ja ottaa sitä vastaan rakentavasti. Annat ja vastaanotat palautetta suunnitellusti ja harkitusti.

Ymmärrät, että ihmiset motivoituvat erilaisilla tavoilla. Tunnistat nämä tavat ihmisissä. Käytät erilaisia motivoimistyylejä johtamisessasi.

Tiedät, että ihmiset hahmottavat maailmaa eri tavoilla (esim. joku lähestyy asioita järki edellä ja toinen taas tunne edellä). Osaat tunnistaa ihmisten erilaisuudet ja kokoat tiimit ja rekrytoit tietämykseesi pohjautuen.

Ymmärrät, että ihmisellä on kaksi perustarvetta: tulla nähdyksi ja tulla kuulluksi. Kohdatessasi alaisesi muistat, että tilanteesta lähtee aina kaksi voittajaa. Sinä ja alaisesi.

Myös esimiehellä on valmentaja. Tiedostat, että yksin ei pärjää kukaan. Sparraat, peilaat ja keskustelet työstäsi ulkopuolisen valmentajan, coachin tai työnohjaajan kanssa. Olet valmis kasvamaan ja muuttumaan.

Huolehdit hyvinvoinnistasi ja resilienssistäsi. Ymmärrät kuinka tärkeää oma hyvinvointisi on sinun itsesi ja työyhteisösi kannalta. Seuraat jaksamistasi koko ajan ja teet riittävän ajoissa korjaavia toimenpiteitä.

Esimies, tunnetko edellä mainituissa tilanteissa riittämättömyyttä? Mm. näihin tilanteisiin löytyy Äärettömän valmennuksissa ja koulutuksissa keinoja ja valmiuksia. Ota yhteyttä! Tehdään yhdessä sinusta ja teidän työyhteisöstä äärettömän hyvinvoiva!

Jaa: